Γυναικομαστία

Επέμβαση Γυναικομαστίας

Η γυναικομαστία είναι ένας ιατρικός όρος, που σημαίνει αύξηση του μεγέθους των μαστών, που συναντάται σε άνδρες. Είναι μία αρκετά συχνή ιατρική κατάσταση, που αφορά σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό το 40% των ανδρών. Μπορεί να αφορά τον έναν ή και τους δύο μαστούς και έχει πολλαπλές αιτιολογίες.

Σε αρκετές περιπτώσεις, εμφανίζεται στα αγόρια κατά τη διάρκεια της εφηβείας και υποχωρεί μόνη της. Σε άλλες περιπτώσεις εμφανίζεται σε άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας, ξαφνικά, και θα πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να αποκλείονται ορισμένες παθολογικές καταστάσεις, πριν προχωρήσουμε στην αντιμετώπισή της. Επίσης, αρκετά συχνή είναι η γυναικομαστία σαν τοπική εκδήλωση της παχυσαρκίας.

Οι άντρες οι οποίοι εμφανίζουν αυτό το πρόβλημα και τους ενοχλεί η εξωτερική τους εμφάνιση, γιατί επηρεάζει την αυτοπεποίθηση τους, μπορούν να απευθυνθούν στον ειδικό πλαστικό χειρουργό. Σκοπός της επέμβασης είναι η αφαίρεση του περιττού λίπους και μαζικού αδένα από το αντρικό στήθος, καθώς και σε ορισμένες ιδιαίτερες περιπτώσεις αφαίρεση του χαλαρωμένου δέρματος. Το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι ένα καλύτερα σχηματισμένο, σφριγηλό αντρικό στήθος

Προετοιμασία για το χειρουργείο

Είναι απαραίτητη, όπως σε όλες τις αισθητικές επεμβάσεις, η πρώτη επίσκεψη στο ιατρείο του πλαστικού χειρούργου. Εκεί, μετά από ένα λεπτομερές ιατρικό ιστορικό, θα γίνει μία λεπτομερής κλινική εξέταση και θα πρέπει να αποκλειστούν προβλήματα από το συκώτι, τον προστάτη και η λήψη αναβολικών στερεοειδών, καθώς και άλλων φαρμάκων.

Υπάρχουν διάφορα είδη γυναικομαστίας, ανάλογα με τη σύσταση του αντρικού μαστού σε λίπος και μαζικό αδένα. Ανάλογα με το είδος, διαφέρει και ο τρόπος αντιμετώπισης.

Υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες γυναικομαστίας:
  1. Μικρή ποσότητα μαζικού αδένα σαν μεγάλο κουμπί ακριβώς κάτω από τη θηλή. Δεν υπάρχει περίσσεια λίπους στον θώρακα, ούτε περίσσεια δέρματος. Τρόπος αντιμετώπισης, η αφαίρεση του αδένα με μικρή τομή γύρω από τη θηλή.
  2. Γενικευμένη, διάχυτη γυναικομαστία με αυξημένη σύσταση λίπους, χωρίς εμφανή όρια. Τρόπος αντιμετώπισης είναι η λιποαναρρόφηση, με ή χωρίς συνδυασμό αφαίρεσης μαζικού αδένα, μέσω μικρής τομής στη θηλή.

  3. Γενικευμένη γυναικομαστία, αρκετά προχωρημένη, με εμφανή περίσσεια δέρματος και πτώση της θηλής. Τρόπος αντιμετώπισης, παρόμοιος με μειωτική στήθους, με τοποθέτηση της θηλής σε ψηλότερο σημείο.

Η δεύτερη κατηγορία είναι η πιο συχνή, με λιγότερο συχνή την τρίτη κατηγορία. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο πλαστικός χειρούργος θα σας λύσει τυχόν απορίες και θα σας εξηγήσει ποιος τρόπος αντιμετώπισης ενδείκνυται στη δική σας περίπτωση.

Η επέμβαση

Η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με τοπική είτε με ολική αναισθησία, ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος. Το χειρουργείο διαρκεί μία με μιάμισι ώρα και αμέσως μετά σας τοποθετείται ένας ειδικός, ελαστικός επίδεσμος.


Εάν η επέμβασή σας περιλαμβάνει μόνο λιποαναρρόφηση, που είναι και το πιο σύνηθες, μπορείτε να επιστρέψετε στο σπίτι σας την ίδια μέρα. Θα έχετε μικρό πρήξιμο και μωλωπισμό, που θα διαρκέσουν περίπου δέκα ημέρες.
Το αίσθημα πόνου, διαφέρει από άτομο σε άτομο, αλλά περιορίζεται εύκολα με τη χρήση συνηθισμένων αναλγητικών, που θα σας δοθούν φεύγοντας από το νοσοκομείο.

Στην περίπτωση της απλής λιποαναρρόφησης, οι τομές είναι πολύ μικρές, 2-3 χιλιοστά και διακρίνονται πάρα πολύ δύσκολα.
Στην περίπτωση όπου χρειάζεται και αφαίρεση μαζικού αδένα, που δεν γίνεται με λιποαναρρόφηση, αυτό γίνεται μέσω μίας ημικυκλικής τομής, μήκους περίπου 3-4 χιλιοστών, στο περίγραμμα της θηλής. Η τομή αυτή συρράπτεται με απορροφήσιμα ράμματα, και λόγω της παρουσίας τριχών στη περιοχή, διακρίνεται πολύ δύσκολα.

Στην πολύ σπάνια περίπτωση, όπου η γυναικομαστία είναι πολύ μεγάλη, χρειάζονται τομές έξω από την θηλή, και μπορεί να χρειαστεί παραμονή παροχέτευσης για 24 ώρες.

Χρειάζεται να λείψετε από την εργασία σας για μία εβδομάδα και θα επισκεφθείτε τον πλαστικό χειρουργό στο τέλος της εβδομάδας αυτής, για να ελεγχθεί η περιοχή.

Θα πρέπει να φοράτε τον ειδικό ελαστικό επίδεσμο για διάστημα τριών εβδομάδων και μετά από αυτό το χρονικό διάστημα θα μπορείτε να επιστρέψετε και στο γυμναστήριο.
Το περισσότερο πρήξιμο θα υποχωρήσει μετά τις πρώτες 10-15 μέρες και εντελώς, μετά τους τρεις με τέσσερις μήνες. Μπορεί να υπάρξει μειωμένη αισθητικότητα στην περιοχή του στήθους, η οποία επανέρχεται στο φυσιολογικό με την πάροδο του χρόνου, στις περισσότερες περιπτώσεις.

Αποτέλεσμα της επέμβασης είναι να βελτιωθεί η εξωτερική εμφάνιση του σώματός σας. Σε όλες τις αισθητικές επεμβάσεις υπάρχουν όρια για το μέγεθος της βελτίωσης που μπορεί να επιτευχθεί και αυτά τα όρια θα τα συζητήσετε με τον πλαστικό χειρουργό.

Τα αποτελέσματα της επέμβασης για την αντιμετώπιση της γυναικομαστίας είναι μόνιμα και έχουν σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής σας.

Γενικές Πληροφορίες Γυναικομαστίας

Αναισθησία: Νευροληπτοαναισθησία ( μέθη) συνήθως, πιο σπάνια γενική

Τόποι: Κλινική ή οργανωμένο Ιατρείο

Διάρκεια: 1 ώρα

Παραμονή: Συνήθως δεν χρειάζεται, εκτός από ιδιαίτερες περιπτώσεις

Πόνος: Μέτριος, ίσως χρειαστούν παυσίπονα για 1 – 2 ημέρες

Οίδημα: 2 – 3 εβδομάδες

Ράμματα: Απορροφήσιμα δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν

Επίδεσμοι – Γάζες: Αφαιρούνται την 1η ημέρα και κατόπιν για 1 μήνα φοριέται το ειδικό γιλέκο

Εργασία: Πολλές φορές είναι δυνατή και την επόμενη ημέρα. Συνήθως χρειάζεται ξεκούραση 1 – 2 ημερών

Άσκηση: Επιστροφή στο Γυμναστήριο σε 2 εβδομάδες

Τελικό Αποτέλεσμα: Ήδη απ’ τις πρώτες ημέρες φαίνεται το αποτέλεσμα, για το τελικό θα χρειασθούν 2 – 3 μήνες