Αποκατάσταση μετά από Μαστεκτομή

Αναγνωρίζουμε αρκετούς λόγους που μπορεί να οδηγήσουν μία γυναίκα στη συγκεκριμένη επέμβαση. Οι σημαντικότεροι λόγοι είναι οι ακόλουθοι:

 

  • Η κατανόηση από την πλευρά του ιατρικού κόσμου, ότι η επέμβαση για την αποκατάσταση δεν προκαλεί μεταστάσεις ούτε αποκρύπτει τυχόν τοπική υποτροπή.
  • Η πληθώρα, πλέον, των πολλών καλών αποτελεσμάτων.
  • Η επιμονή των ιδίων των γυναικών για αποκατάσταση
  • Η ανάπτυξη για καλύτερες και ασφαλέστερες τεχνικές.
Πώς γίνεται η αποκατάσταση :

 

H αποκατάσταση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους :

  • είτε με αυτόλογους ιστούς (πλατύ ραχιαίο ή ορθό κοιλιακό μυ),
  • είτε με ετερόλογους, δηλαδή δερματικούς διαταγές.

Κάθε γυναίκα λοιπόν, που πρόκειται ή έχει ήδη υποβληθεί σε μαστεκτομή, είναι θεωρητικά υποψήφια για την επέμβαση. Η επέμβαση, μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε άμεσα κατά την μαστεκτομή είτε μετά από αυτή ανάλογα με την επιθυμία της ενδιαφερόμενης. Το αποτέλεσμα είναι τόσο θεαματικό τις περισσότερες φορές πέρα από κάθε προσδοκία.

 

Η Επέμβαση

Επειδή υπάρχουν αρκετές και διαφορετικές τεχνικές, το καλύτερο είναι να προηγηθεί μια ουσιαστική συζήτηση με τον Ιατρό. Κάθε μια από αυτές τις επεμβάσεις έχει τα δικά της θετικά και αρνητικά στοιχεία. Μια τομή στην υπομάστια περιοχή δίδει πολύ καλή προσπέλαση στο σημείο κάτω από τον μαστό και χρησιμοποιείται σε αρκετές περιπτώσεις. Μία τομή, στην κορυφή της μασχάλης δίδει πολύ καλή προσπέλαση στην περιοχή κάτω από τον μυ. Ενώ μία τομή στην θηλαία άλω, έχει πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά μπορεί να θυσιάσει την αισθητικότητα του μαστού και την μετέπειτα γαλακτοφορία.

 

Ουλές

Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν αρκετές τεχνικές που θα πρέπει να συζητηθούν με τον πλαστικό χειρουργό. Κάθε μια από αυτές τις επεμβάσεις έχει τα δικά της θετικά και αρνητικά στοιχεία. Οι ουλές μπορεί να είναι στο σχήμα ενός ανεστραμμένου T ή μπορεί να δημιουργηθεί μία κάθετη τομή από το κατώτερο σημείο της θηλαίας άλω στην υπομάστια, ή διαφορετικά να υπάρχει μόνο μία τομή γύρω από τη θηλαία άλω. Οι τομές σε κάθε περίπτωση παίρνουν το τελικό τους σχήμα σε διάστημα περίπου 1ος χρόνου.

Γενικές Πληροφορίες Μαστεκτομής

Αναισθησία: Γενική

Τόποι: Κλινική πλήρως εξοπλισμένη

Διάρκεια: Ενθέματα 1 – 2 ώρες / Κρημνοί 3 – 7 ώρες

Παραμονή: 2 ημέρες τουλάχιστον

Πόνος:Παυσίπονα για 7 περίπου ημέρες 

Επίδεσμοι: Αφαίρεση μετά απο 4 ημέρες

Ράμματα: Αφαίρεση σε 12 ημέρες

Παροχετεύσεις: Από 2 έως 10 ημέρες

Εργασία: Ενθέματα επιστροφή στην εργασία σε 7 ημέρες. / Κρημνοί επιστροφή μετά απο τουλάχιστον 2 εβδομάδες

Τελικό Αποτέλεσμα: Έως και 6 μήνες, ίσως χρειαστούν μικρο διορθώσεις